Biznis etiketa

Slušnosť je človeku vrodená, zdvorilosti sa musíme učiť!

Zvorilosť sme zabudli za dverami. Slušnosti ubúda. Byť taktný sa pomaly nenosí. Takt - taktus, latinské slovo - dotyk. Nerobme druhým to, čo nechceme, aby robili nám. do spoločnosti chodíme okrem iného aj preto, aby sme robili dobro sebe, okoliu. Nie preto, aby sme otravovali svojou prítomnosťou ovzdušie na spoločenských akciách. Dodržiavaním pravidiel slušného správania spríjemňujeme vzájomný styk, vyjadrujeme istú zdržanlivosť a rešpekt k ostatným. Etiketa je súbor noriem. Je premenná, tak ako celé spektrum ľudských vzťahov. Sú ovšem hodnoty, ktoré sú, mali by byť nemenné: úcta k starším, ochrana žien, nedotknuteľnosť detí. To, že nebudeme vedieť jesť príborom na tej najvyššej úrovni je menšie zlo, ako to, ak budeme vulgárny a netaktný. Bez dodržiavania pravidiel slušného správania sa dnes nedá existovať v oblasti biznisu, ani inej spoločnosti. Ani štýl nie je úplný bez dodržiavania etikety. Tá tu už bola v praveku. Vývoj našťastie pokračoval. Do spoločnosti dnes už chodí takmer každý. Čo prinieslo zjednodušenie pravidiel. Typickým znakom sa stáva neformálnosť. To však ešte neznamená, že nemáme byť úctivý, pozorný, galantný, taktný. Pokiaľ chceme spoločensky uspieť, musíme sa naučiť rozpoznať, kto je spoločensky významnejší, a kto menej. Z toho potom vychádzame pri podávaní rúk, predstavovaní vchádzaní do dvier, atď.... Zlaté pravidlo: Jediným pevným bodom je žena! V biznis etikete má človek na najvyššej pracovnej pozícii prednosť bez ohľadu na pohlavie a vek. Či to bude zohľadnené, o tom rozhodne ten na najvyššej pozícii. Byť dámou, gentlemanom nie je starosvetské. Zdvorilosť je "iba" vedomé sebaovládanie.