Nadobudli - kúpili, zdedili, dostali ste darom, predali alebo darovali ste v roku 2022 nehnuteľnosť? Nezabudnite, že vás čaká podanie daňového priznania.

Nadobudli - kúpili, zdedili, dostali ste darom, predali alebo darovali ste v roku 2022 nehnuteľnosť? Nezabudnite, že vás čaká podanie daňového priznania.

Pokiaľ ste v roku 2022 nadobudli - kúpili, dostali ste darom, zdedili (tu je lehota 30 dní od právoplatného dedičského rozhodnutia, ale veľa ľudí na to zabudne), alebo predali, darovali nehnuteľnosť (môže to byť aj nehnuteľnosť kúpená, darovaná alebo predaná v roku 2021) - rozhodujúci je dátum povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a to v dátumoch od 02.01.2022 do 01.01.2023.

O tom, že máte povinnosť podať daňové priznanie vás totiž nikto neupozorní a ani vám nepríde žiadna výzva. Daňové priznanie je potrebné podať na meste alebo obci podľa toho, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Podať daňové priznanie stačí jednorazovo, zákonná lehota na podanie je do 31. januára 2023. V ďalších rokoch vám výšku dane už automaticky určí správca dane čiže mesto alebo obec.

Tlačivo daňového priznania je možné podať osobne / poštou / on-line. Odporúčam odovzdanie tlačiva osobne na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, kde vám s vyplnením pomôžu.

Zdaňovacím obdobím pri daniach z nehnuteľnosti je kalendárny rok a platí sa priamo v daný rok. Daň za nehnuteľnosť za rok 2023 teda platíte v roku 2023. Daň za rok 2023 priznáva daňovník podľa toho, či už v predchádzajúcich rokoch podal tlačivo daňového priznania alebo čiastkového priznania dane. 

PRÍKLADY

Podpis kúpnej zmluvy: 12.02.2022
Dôležité: ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri: 08.04.2022
Povinnosť podať daňové priznanie: do 31.01.2023

Podpis kúpnej zmluvy: 31.10.2022
Dôležité: ako majiteľ nehnuteľnosti zapísaný na katastri: 10.01.2023
Povinnosť podať daňové priznanie: do 31.01.2024

Daňovník priznáva daň z nehnuteľnosti ako majetkovú daň podaním priznania k dani z nehnuteľnosti. Prípadne pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti ako čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti. 

Daň z nehnuteľnosti sa platí za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome a správny typ nehnuteľnosti, nájdete v katastri nehnuteľností.

V príslušnom tlačive musí daňovník vyplniť údaje potrebné pre výpočet výšky dane z nehnuteľnosti a doručiť správne vyplnené tlačivo na príslušný správcovský úrad teda obec alebo mesto, pod ktorého územný celok nehnuteľnosť patrí. Toto tlačivo je potrebné doručiť najneskôr do 31. januára 2023, v opačnom prípade môžete dostať pokutu. Po vyrúbení výšky dane a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je daň splatná do 15 dní. Ak presiahne výšku 33 000 eur, daňovník môže zaplatiť daň v dvoch rovnomerných splátkach. 

Pokiaľ platíte daň z pozemkov, jej výška sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových, hodnoty pôdy v eurách a sadzby dane, ktorá je zákonom stanovená vo výške 0,25%, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Pokiaľ platíte daň zo stavby, výpočet výšky je o niečo zložitejší. Ide o súčet sadzby dane a príplatku za podlažie (krát počet podlaží) a táto hodnota sa násobí rozlohou v metroch štvorcových. Ročná sadzba dane je podľa zákona 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových a sadzby dane. Jej výška je opäť zákonom stanovená na 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový zastavanej plochy, ak správca dane nestanoví inak.

Od dane sú oslobodené tie pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktoré určuje paragraf 17 odstavec 1 zákona o miestnych daniach, pričom podľa odstavcov 2 a 3 môže správca dane rozhodnúť o znížení dane alebo o oslobodení od platenia dane, pokiaľ nehnuteľnosť spĺňa podmienky, ktoré toto umožňujú.

Novinkou v tomto roku je až 10 násobné navýšenie sadzby dane, ak sa jedná o chátrajúcu, neudržiavanú, opustenú alebo neestetickú nehnuteľnosť. Mestá a obce však k tejto možnosti pristupujú individuálne.

Tlačivá a vzory daňového priznania nájdete na stránke Ministerstva financií SR alebo kliknite sem - tlačivá tu.

Ak máte akúkoľvek otázku, potrebujete radu, alebo tlačivo, kedykoľvek ma kontaktujte mailom alebo telefonicky, služba je v tomto prípade u mňa bezplatná nielen pre mojich klientov. 

Realitné služby Paluch
Autor: Realitné služby Paluch

O Vašu nehnuteľnosť v oblasti Žilina a Kysuce sa postará realitný maklér:

Martin Paluch - majiteľ a konateľ

logo_web_shadow

+421 908 128 948

reality@paluch.sk

www.paluch.sk

 

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie